Occurrences

Kātyāyanaśrautasūtra
Kāṭhakasaṃhitā
Pañcaviṃśabrāhmaṇa
Vārāhaśrautasūtra

Kātyāyanaśrautasūtra
KātyŚS, 5, 11, 7.0 laukikaṃ pratidhukśruteḥ //
Kāṭhakasaṃhitā
KS, 6, 3, 8.0 tasmād atrapv ayaspātraṃ pratidhuk krūḍayati //
Pañcaviṃśabrāhmaṇa
PB, 9, 5, 5.0 pratidhuk ca prātaḥ pūtīkāś ca śṛtaṃ ca madhyandine pūtīkāś ca dadhi cāparāhṇe pūtīkāś ca //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 7, 5, 2.1 pañca saṃcarāṇi vāyavyā yavāgūḥ pratidhug vendrāya śunāsīrāya dvādaśakapālaḥ saurya ekakapāla iti havīṃṣi //