Occurrences

Buddhacarita
Manusmṛti
Saundarānanda
Kātyāyanasmṛti
Nāradasmṛti
Yājñavalkyasmṛti
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Buddhacarita
BCar, 5, 34.2 yadi me pratibhūścaturṣu rājan bhavasi tvaṃ na tapovanaṃ śrayiṣye //
Manusmṛti
ManuS, 7, 17.2 caturṇām āśramāṇāṃ ca dharmasya pratibhūḥ smṛtaḥ //
ManuS, 8, 158.1 yo yasya pratibhūs tiṣṭhed darśanāyeha mānavaḥ /
ManuS, 8, 162.1 nirādiṣṭadhanaś cet tu pratibhūḥ syād alaṃdhanaḥ /
ManuS, 8, 169.1 trayaḥ parārthe kliśyanti sākṣiṇaḥ pratibhūḥ kulam /
Saundarānanda
SaundĀ, 10, 63.2 ahaṃ ca te 'tra pratibhūḥ sthire vrate yathā tvamābhirniyataṃ sameṣyasi //
SaundĀ, 12, 13.1 apsaraḥprāptaye yanme bhagavan pratibhūrasi /
Kātyāyanasmṛti
KātySmṛ, 1, 117.1 atha cet pratibhūr nāsti vādayogyasya vādinaḥ /
KātySmṛ, 1, 582.2 āhārakāle rātrau ca nibandhe pratibhūḥ sthitaḥ //
Nāradasmṛti
NāSmṛ, 2, 1, 103.1 viśrambhahetū dvāv atra pratibhūr ādhir eva ca /
Yājñavalkyasmṛti
YāSmṛ, 2, 54.1 darśanapratibhūr yatra mṛtaḥ prātyayiko 'pi vā /
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 3, 182.1 ahaṃ vo 'tra sthāne pratibhūḥ //