Occurrences

Liṅgapurāṇa

Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 51, 13.2 pramathairvividhaiḥ sthūlairgirikūṭopamaiḥ śubhaiḥ //
LiPur, 1, 51, 18.1 pūjito vai mahādevaḥ pramathaiḥ pramatheśvaraḥ /
LiPur, 1, 51, 18.1 pūjito vai mahādevaḥ pramathaiḥ pramatheśvaraḥ /
LiPur, 1, 82, 82.2 śyenajicchivadūtaś ca pramathāḥ prītivardhanāḥ //
LiPur, 1, 103, 25.1 bhūtakoṭisahasreṇa pramathaḥ koṭibhistribhiḥ /