Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 44, 7.2 ramate tatra viśveśaḥ pramathaiḥ pramatheśvaraḥ //
KūPur, 1, 44, 7.2 ramate tatra viśveśaḥ pramathaiḥ pramatheśvaraḥ //
KūPur, 2, 31, 18.2 ramate bhāryayā sārdhaṃ pramathaiścātigarvitaiḥ //
KūPur, 2, 31, 75.1 koṭisūryapratīkāśaiḥ pramathaiścātigarvitaiḥ /
KūPur, 2, 31, 88.1 nihatya viṣṇupuruṣaṃ sārdhaṃ pramathapuṅgavaiḥ /
KūPur, 2, 31, 98.1 saṃstūyamānaḥ pramathairmahāyogair itastataḥ /
KūPur, 2, 31, 108.2 sahaiva pramatheśānaiḥ kṣaṇādantaradhīyata //
KūPur, 2, 37, 115.1 namaḥ pramathanāthāya dātre ca śubhasaṃpadām /
KūPur, 2, 41, 14.2 ramate 'dhyāpi bhagavān pramathaiḥ parivāritaḥ //