Occurrences

Rasendracūḍāmaṇi

Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 4, 8.2 arkātape tīvratare sagharme piṣṭī bhavetsā navanītarūpā //
RCūM, 4, 9.2 peṣaṇāt piṣṭatāṃ yāti sāpi piṣṭī matā paraiḥ //
RCūM, 4, 61.1 daśaniṣkarasendreṇa ślakṣṇāṃ piṣṭīṃ samācaret /
RCūM, 4, 62.2 piṣṭīṃ kṛtvā tu pūrveṇa pūrvakalkena yojayet //
RCūM, 5, 12.2 tasminvimarditā piṣṭī kṣārairamlaiśca saṃyutā //
RCūM, 10, 91.1 etatsattvaṃ sūtasaṃyuktaṃ piṣṭīkṛtvā sumarditam /
RCūM, 10, 139.1 mākṣīkasattvena rasasya piṣṭīṃ kṛtvā vilīne ca baliṃ nidhāya /
RCūM, 14, 34.1 lakucadravasūtābhyāṃ tārapiṣṭīṃ prakalpayet /
RCūM, 14, 35.2 svāṅgaśītāṃ ca tāṃ piṣṭīṃ sāmlatālena marditām //