Occurrences

Aṣṭādhyāyī

Aṣṭādhyāyī
Aṣṭādhyāyī, 1, 4, 90.0 lakṣaṇetthaṃbhūtākhyānabhāgavīpsāsu pratiparyanavaḥ //
Aṣṭādhyāyī, 5, 4, 1.0 pādaśatasya saṅkhyāder vīpsāyāṃ vun lopaś ca //
Aṣṭādhyāyī, 5, 4, 43.0 saṅkhyaikavacanāc ca vīpsāyām //
Aṣṭādhyāyī, 8, 1, 4.0 nityavīpsayoḥ //