Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 74, 8.1 apare vīraṇastambān balino balavattarāḥ /