Occurrences

Bhāvaprakāśa

Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, Karpūrādivarga, 84.1 syādvīraṇaṃ vīratarur vīraṃ ca bahumūlakam /
BhPr, 6, Karpūrādivarga, 84.2 vīraṇaṃ pācanaṃ śītaṃ vāntihṛllaghu tiktakam //
BhPr, 6, Karpūrādivarga, 86.1 vīraṇasya tu mūlaṃ syāduśīraṃ naladaṃ ca tat /