Occurrences

Kāmasūtra

Kāmasūtra
KāSū, 4, 1, 32.6 bhṛtyavetanabharaṇajñānam /