Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Su, 2, 49.2 talaiḥ sphāṭikasampūrṇaiḥ kārtasvaravibhūṣitaiḥ //
Rām, Su, 7, 12.1 īhāmṛgasamāyuktaiḥ kārtasvarahiraṇmayaiḥ /
Rām, Utt, 7, 28.2 māler dhanuścyutā bāṇāḥ kārtasvaravibhūṣitāḥ /