Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Matsyapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Rājanighaṇṭu
Ānandakanda
Bhāvaprakāśa
Kaiyadevanighaṇṭu

Mahābhārata
MBh, 1, 67, 14.14 svāstīrṇatalpamuditān kārtasvaravibhūṣitān /
MBh, 6, 45, 13.1 dhanuścicheda bhallena kārtasvaravibhūṣitam /
MBh, 6, 45, 44.1 sa visphārya mahaccāpaṃ kārtasvaravibhūṣitam /
MBh, 7, 114, 19.1 sa visphārya mahaccāpaṃ kārtasvaravibhūṣitam /
MBh, 7, 114, 27.1 gārdhrapatrāñ śilādhautān kārtasvaravibhūṣitān /
MBh, 8, 7, 10.2 vidhunvānaṃ mahac cāpaṃ kārtasvaravibhūṣitam //
MBh, 8, 40, 96.1 tato vidyutprabhair bāṇaiḥ kārtasvaravibhūṣitaiḥ /
MBh, 8, 40, 111.1 vidhunvāno mahac cāpaṃ kārtasvaravibhūṣitam /
MBh, 8, 45, 14.1 tam āpatantaṃ parighaṃ kārtasvaravibhūṣitam /
MBh, 8, 68, 27.1 cāpāni rukmāṅgadabhūṣaṇāni śarāś ca kārtasvaracitrapuṅkhāḥ /
MBh, 9, 13, 5.1 taistu kṣiptāḥ śarā rājan kārtasvaravibhūṣitāḥ /
MBh, 9, 25, 18.1 vikṣipan sumahaccāpaṃ kārtasvaravibhūṣitam /
MBh, 9, 27, 58.1 śareṇa kārtasvarabhūṣitena divākarābhena susaṃśitena /
Rāmāyaṇa
Rām, Su, 2, 49.2 talaiḥ sphāṭikasampūrṇaiḥ kārtasvaravibhūṣitaiḥ //
Rām, Su, 7, 12.1 īhāmṛgasamāyuktaiḥ kārtasvarahiraṇmayaiḥ /
Rām, Utt, 7, 28.2 māler dhanuścyutā bāṇāḥ kārtasvaravibhūṣitāḥ /
Matsyapurāṇa
MPur, 17, 68.2 yugmā dvijātayaḥ pūjyā vastrakārtasvarādibhiḥ //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 1, 17, 4.1 papraccha ratham ārūḍhaḥ kārtasvaraparicchadam /
BhāgPur, 4, 9, 39.1 sadaśvaṃ ratham āruhya kārtasvarapariṣkṛtam /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, 13, 9.2 kārtasvarāpiñjarabharmabhūritejāṃsi dīptānalapītakāni //
Ānandakanda
ĀK, 2, 2, 2.2 kārtasvarāpiñjaravarṇabhūritejāṃsi dīptāmaladīpipītakāni //
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, 8, 6.2 cāmīkaraṃ śātakumbhaṃ tathā kārtasvaraṃ ca //
Kaiyadevanighaṇṭu
KaiNigh, 2, 3.1 svarṇaṃ kārtasvaraṃ bharma gāṅgeyaṃ kanakaṃ vasu /