Occurrences

Sātvatatantra

Sātvatatantra
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 195.1 paramārthaḥ paraṃvedyaḥ parajyotiḥ parāgatiḥ /
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 195.2 vedāntavedyo bhagavān anantasukhasāgaraḥ //