Occurrences

Maitrāyaṇīsaṃhitā

Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 4, 8, 5.0 keśā vedaḥ //
MS, 1, 4, 8, 6.0 yad vedena puroḍāśaṃ saṃmārṣṭi yajñasya sarvatvāyātho medhyatvāya //
MS, 1, 4, 8, 8.0 taṃ devā vedenāvindan //
MS, 1, 4, 8, 9.0 tad vedasya vedatvam //
MS, 1, 4, 8, 9.0 tad vedasya vedatvam //
MS, 1, 4, 8, 10.0 yad vedena vedyām āste yajñam evāsmai vindati //
MS, 1, 4, 8, 11.0 patnyai vedaṃ prayacchati //
MS, 1, 4, 8, 18.0 paśavo vai vedaḥ //