Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 35, 18.3 yatra jāto mahātejāḥ kārttikeyo 'gnisambhavaḥ //
Rām, Bā, 36, 25.1 tatas tu devatāḥ sarvāḥ kārttikeya iti bruvan /
Rām, Bā, 36, 27.2 kārttikeyaṃ mahābhāgaṃ kākutstha jvalanopamam //
Rām, Ki, 8, 21.2 kārttikeyavanodbhūtāḥ śarā hemavibhūṣitāḥ //