Occurrences

Matsyapurāṇa

Matsyapurāṇa
MPur, 22, 20.2 nadī veṇumatī puṇyā parā vetravatī tathā //
MPur, 114, 23.2 vedasmṛtir vetravatī vṛtraghnī sindhureva ca /
MPur, 163, 63.1 narmadā śubhatoyā ca tathā vetravatī nadī /