Occurrences

Mahābhārata
Amarakośa
Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Meghadūta
Viṣṇusmṛti

Mahābhārata
MBh, 3, 186, 93.2 carmaṇvatīṃ vetravatīṃ candrabhāgāṃ sarasvatīm //
MBh, 3, 212, 22.2 tāmrāvatī vetravatī nadyas tisro 'tha kauśikī //
MBh, 6, 10, 15.1 nadīṃ vetravatīṃ caiva kṛṣṇaveṇāṃ ca nimnagām /
MBh, 6, 10, 18.2 carmaṇvatīṃ vetravatīṃ hastisomāṃ diśaṃ tathā //
MBh, 13, 151, 16.2 tāmrāruṇā vetravatī parṇāśā gautamī tathā //
Amarakośa
AKośa, 1, 293.2 śarāvatī vetravatī candrabhāgā sarasvatī //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 45, 30.1 carmaṇvatī tathā dūryā vidiśā vetravatyapi /
KūPur, 2, 20, 35.2 vetravatyāṃ vipāśāyāṃ godāvaryāṃ viśeṣataḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 22, 20.2 nadī veṇumatī puṇyā parā vetravatī tathā //
MPur, 114, 23.2 vedasmṛtir vetravatī vṛtraghnī sindhureva ca /
MPur, 163, 63.1 narmadā śubhatoyā ca tathā vetravatī nadī /
Meghadūta
Megh, Pūrvameghaḥ, 26.2 tīropāntastanitasubhagaṃ pāsyasi svādu yasmāt sabhrūbhaṅgaṃ mukham iva payo vetravatyāś calormi //
Viṣṇusmṛti
ViSmṛ, 85, 48.1 vetravatyām //