Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Rājanighaṇṭu

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 15, 28.2 pratyakpuṣpī pītatailodakīryā śvetāyugmaṃ tāpasānāṃ ca vṛkṣaḥ //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 121.2 pratyakpuṣpī pītatailodakīryā śvetāyugmaṃ tāpasānāṃ ca vṛkṣaḥ //
AṣṭNigh, 1, 126.1 kākādanī pītatailā vegā kākāṇḍakī tathā /
AṣṭNigh, 1, 126.2 jyotiṣmatī pītatailā vegā kaṅguṇikā smṛtā //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Guḍ, 85.1 pārāvatapadī pītā pītatailā yaśasvinī /