Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 1, 1.2 nāradaṃ paripapraccha vālmīkir munipuṃgavam //
Rām, Bā, 2, 16.2 śiṣyaṃ caivābravīd vākyam idaṃ sa munipuṃgavaḥ //
Rām, Bā, 2, 22.2 caturmukho mahātejā draṣṭuṃ taṃ munipuṃgavam //
Rām, Bā, 2, 29.1 tam uvāca tato brahmā prahasan munipuṃgavam /
Rām, Bā, 10, 14.2 abhicakrāma taṃ deśaṃ yatra vai munipuṃgavaḥ //
Rām, Bā, 12, 2.2 yajño me kriyatāṃ vipra yathoktaṃ munipuṃgava //
Rām, Bā, 13, 5.2 prātaḥsavanapūrvāṇi karmāṇi munipuṃgavāḥ //
Rām, Bā, 17, 3.2 muditāḥ prayayur deśān praṇamya munipuṃgavam //
Rām, Bā, 17, 30.1 vasiṣṭhaṃ ca samāgamya kuśalaṃ munipuṃgavaḥ /
Rām, Bā, 19, 12.2 kathaṃpramāṇāḥ ke caitān rakṣanti munipuṃgava //
Rām, Bā, 22, 9.1 tayos tad vacanaṃ śrutvā prahasya munipuṃgavaḥ /
Rām, Bā, 23, 5.1 atha rāmaḥ sarinmadhye papraccha munipuṃgavam /
Rām, Bā, 23, 11.2 aviprahatam aikṣvākaḥ papraccha munipuṃgavam //
Rām, Bā, 24, 2.1 alpavīryā yadā yakṣāḥ śrūyante munipuṃgava /
Rām, Bā, 27, 2.2 astrāṇāṃ tv aham icchāmi saṃhāraṃ munipuṃgava //
Rām, Bā, 28, 18.1 adyaiva dīkṣāṃ praviśa bhadraṃ te munipuṃgava /
Rām, Bā, 35, 1.2 pratinandya kathāṃ vīrāv ūcatur munipuṃgavam //
Rām, Bā, 44, 12.1 tasya tad vacanaṃ śrutvā rāmasya munipuṃgavaḥ /
Rām, Bā, 47, 11.2 purāṇaṃ nirjanaṃ ramyaṃ papraccha munipuṃgavam //
Rām, Bā, 49, 14.1 dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya me munipuṃgava /
Rām, Bā, 57, 20.2 paritoṣaṃ na gacchanti guravo munipuṃgava //
Rām, Bā, 58, 2.2 śaraṇaṃ te bhaviṣyāmi mā bhaiṣīr nṛpapuṃgava //
Rām, Bā, 58, 13.2 yad āha vacanaṃ sarvaṃ śṛṇu tvaṃ munipuṃgava //
Rām, Bā, 58, 17.1 teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā sarveṣāṃ munipuṃgavaḥ /
Rām, Bā, 59, 25.1 teṣāṃ tadvacanaṃ śrutvā devānāṃ munipuṃgavaḥ /
Rām, Bā, 59, 29.1 evam uktāḥ surāḥ sarve pratyūcur munipuṃgavam //
Rām, Bā, 61, 4.2 trātum arhasi māṃ saumya dharmeṇa munipuṃgava //
Rām, Bā, 61, 14.1 teṣāṃ tad vacanaṃ śrutvā putrāṇāṃ munipuṃgavaḥ /
Rām, Bā, 63, 10.1 sahasrākṣasya tat karma vijñāya munipuṃgavaḥ /
Rām, Bā, 64, 22.1 dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya me munipuṃgava /
Rām, Bā, 65, 11.1 tato vimanasaḥ sarve devā vai munipuṃgava /
Rām, Bā, 65, 16.2 varayāmāsur āgamya rājāno munipuṃgava //
Rām, Bā, 65, 18.1 tataḥ sarve nṛpatayaḥ sametya munipuṃgava /
Rām, Bā, 65, 21.1 tataḥ paramakopena rājāno munipuṃgava /
Rām, Bā, 65, 22.1 ātmānam avadhūtaṃ te vijñāya munipuṃgava /
Rām, Bā, 66, 11.1 tad etad dhanuṣāṃ śreṣṭham ānītaṃ munipuṃgava /
Rām, Bā, 66, 20.2 uvāca prāñjalir vākyaṃ vākyajño munipuṃgavam //
Rām, Bā, 70, 19.2 dadāmi paramaprīto vadhvau te munipuṃgava //
Rām, Bā, 71, 2.1 acintyāny aprameyāni kulāni narapuṃgava /
Rām, Bā, 71, 9.2 janakaḥ prāñjalir vākyam uvāca munipuṃgavau //
Rām, Bā, 71, 14.2 imāny āsanamukhyāni āsātāṃ munipuṃgavau //
Rām, Ay, 2, 10.2 yauvarājyena yoktāsmi prītaḥ puruṣapuṃgavam //
Rām, Ay, 3, 15.1 sa taṃ kailāsaśṛṅgābhaṃ prāsādaṃ narapuṃgavaḥ /
Rām, Ay, 11, 5.1 mṛte mayi gate rāme vanaṃ manujapuṃgave /
Rām, Ay, 29, 9.2 taṃ te gajasahasreṇa dadāmi dvijapuṃgava //
Rām, Ār, 7, 7.1 abhyanujñātum icchāmaḥ sahaibhir munipuṃgavaiḥ /
Rām, Ār, 7, 10.1 tau saṃspṛśantau caraṇāv utthāpya munipuṃgavaḥ /
Rām, Ār, 11, 25.1 prathamaṃ copaviśyātha dharmajño munipuṃgavaḥ /
Rām, Ār, 12, 10.1 dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi yasya me munipuṃgavaḥ /
Rām, Ār, 22, 28.2 cakrahasto yathā yuddhe sarvān asurapuṃgavān //
Rām, Ār, 41, 37.2 vane vicaratā pūrvaṃ hiṃsitā munipuṃgavāḥ //
Rām, Ār, 52, 1.2 dadarśa giriśṛṅgasthān pañcavānarapuṃgavān //
Rām, Ki, 2, 2.2 na vyatiṣṭhata kasmiṃścid deśe vānarapuṃgavaḥ //
Rām, Ki, 2, 14.1 yasmād udvignacetās tvaṃ pradruto haripuṃgava /
Rām, Ki, 2, 25.1 mamaivābhimukhaṃ sthitvā pṛccha tvaṃ haripuṃgava /
Rām, Ki, 12, 5.1 tān dṛṣṭvā sapta nirbhinnān sālān vānarapuṃgavaḥ /
Rām, Ki, 25, 34.1 abhiṣikte tu sugrīve sarve vānarapuṃgavāḥ /
Rām, Ki, 25, 35.1 rāmasya tu vacaḥ kurvan sugrīvo haripuṃgavaḥ /
Rām, Ki, 28, 32.2 iti vyavasthāṃ haripuṃgaveśvaro vidhāya veśma praviveśa vīryavān //
Rām, Ki, 29, 37.1 tvaṃ praviśya ca kiṣkindhāṃ brūhi vānarapuṃgavam /
Rām, Ki, 30, 21.1 tataḥ sugrīvabhavanaṃ praviśya haripuṃgavāḥ /
Rām, Ki, 31, 9.1 sugrīveṇaivam uktas tu hanumān haripuṃgavaḥ /
Rām, Ki, 31, 15.1 prāptam udyogakālaṃ tu nāvaiṣi haripuṃgava /
Rām, Ki, 34, 19.1 tvatsahāyanimittaṃ vai preṣitā haripuṃgavāḥ /
Rām, Ki, 35, 18.2 sahāyo daivatair dattaś cirāya haripuṃgava //
Rām, Ki, 36, 4.2 padmatālavanaṃ bhīmaṃ saṃśritā haripuṃgavāḥ //
Rām, Ki, 39, 60.1 etāvad vānaraiḥ śakyaṃ gantuṃ vānarapuṃgavāḥ /
Rām, Ki, 40, 43.1 etāvad eva yuṣmābhir vīrā vānarapuṃgavāḥ /
Rām, Ki, 41, 45.1 etāvad vānaraiḥ śakyaṃ gantuṃ vānarapuṃgavāḥ /
Rām, Ki, 42, 59.1 etāvad vānaraiḥ śakyaṃ gantuṃ vānarapuṃgavāḥ /
Rām, Ki, 43, 2.2 nāpsu vā gatisaṃgaṃ te paśyāmi haripuṃgava //
Rām, Ki, 44, 1.1 tad ugraśāsanaṃ bhartur vijñāya haripuṃgavāḥ /
Rām, Ki, 50, 14.1 tam apsarasi hemāyāṃ saktaṃ dānavapuṃgavam /
Rām, Ki, 52, 8.1 nimīlayata cakṣūṃṣi sarve vānarapuṃgavāḥ /
Rām, Ki, 53, 9.1 nityam asthiracittā hi kapayo haripuṃgava /
Rām, Ki, 64, 29.1 yadi nāhaṃ gamiṣyāmi nānyo vānarapuṃgavaḥ /
Rām, Ki, 66, 2.1 tasya saṃstūyamānasya sarvair vānarapuṃgavaiḥ /
Rām, Su, 1, 118.1 ityuktvā pāṇinā śailam ālabhya haripuṃgavaḥ /
Rām, Su, 1, 143.1 evam uktaḥ surasayā kruddho vānarapuṃgavaḥ /
Rām, Su, 13, 15.1 aśokavanikāyāṃ tu tasyāṃ vānarapuṃgavaḥ /
Rām, Su, 14, 1.1 praśasya tu praśastavyāṃ sītāṃ tāṃ haripuṃgavaḥ /
Rām, Su, 24, 15.1 virādho daṇḍakāraṇye yena rākṣasapuṃgavaḥ /
Rām, Su, 24, 30.1 sāndhakārā hatadyotā hatarākṣasapuṃgavā /
Rām, Su, 25, 25.1 kumbhakarṇādayaśceme sarve rākṣasapuṃgavāḥ /
Rām, Su, 29, 10.1 virarāmaivam uktvāsau vācaṃ vānarapuṃgavaḥ /
Rām, Su, 35, 12.1 avindhyo nāma medhāvī vidvān rākṣasapuṃgavaḥ /
Rām, Su, 35, 43.2 udadher aprameyasya pāraṃ vānarapuṃgava //
Rām, Su, 38, 20.1 tam utpātakṛtotsāham avekṣya haripuṃgavam /
Rām, Su, 41, 10.1 evam uktvā vimānasthaścaityasthān haripuṃgavaḥ /
Rām, Su, 55, 10.2 mahendrameghasaṃkāśaṃ nanāda haripuṃgavaḥ //
Rām, Su, 55, 19.1 tataste prītamanasaḥ sarve vānarapuṃgavāḥ /
Rām, Su, 56, 78.1 kastvaṃ kena kathaṃ ceha prāpto vānarapuṃgava /
Rām, Su, 56, 108.1 tasyāpyahaṃ balaṃ sarvaṃ taṃ ca rākṣasapuṃgavam /
Rām, Su, 60, 23.1 atha dṛṣṭvā dadhimukhaṃ kruddhaṃ vānarapuṃgavāḥ /
Rām, Su, 61, 7.2 vārayanto vanāt tasmāt kruddhair vānarapuṃgavaiḥ //
Rām, Su, 61, 17.1 kāryasiddhir hanumati matiśca haripuṃgave /
Rām, Su, 61, 19.2 vicintya dakṣiṇām āśām āgatair haripuṃgavaiḥ //
Rām, Yu, 4, 32.1 teṣāṃ senāpatir vīro nīlo vānarapuṃgavaḥ /
Rām, Yu, 4, 62.1 babhūva vasudhā taistu sampūrṇā haripuṃgavaiḥ /
Rām, Yu, 4, 75.1 velāvanam upāgamya tataste haripuṃgavāḥ /
Rām, Yu, 5, 2.1 maindaśca dvividaścobhau tatra vānarapuṃgavau /
Rām, Yu, 7, 6.2 duhitā tava bhāryārthe dattā rākṣasapuṃgava //
Rām, Yu, 12, 8.2 tataḥ śubhataraṃ vākyam uvāca haripuṃgavam //
Rām, Yu, 15, 13.2 kāmam adyaiva badhnantu setuṃ vānarapuṃgavāḥ //
Rām, Yu, 17, 16.2 utthāya ca vijṛmbhante krodhena haripuṃgavāḥ //
Rām, Yu, 21, 5.1 na te cārayituṃ śakyā rājan vānarapuṃgavāḥ /
Rām, Yu, 27, 21.1 evaṃvidhānaṃ laṅkāyāṃ kṛtvā rākṣasapuṃgavaḥ /
Rām, Yu, 28, 25.1 pūrvadvāre tu laṅkāyā nīlo vānarapuṃgavaḥ /
Rām, Yu, 30, 1.1 tāṃ rātrim uṣitāstatra suvele haripuṃgavāḥ /
Rām, Yu, 31, 64.1 tatastasyāvidūreṇa nipatya haripuṃgavaḥ /
Rām, Yu, 31, 71.1 ityevaṃ paruṣaṃ vākyaṃ bruvāṇe haripuṃgave /
Rām, Yu, 33, 38.1 tataḥ krodhasamāviṣṭaḥ suṣeṇo haripuṃgavaḥ /
Rām, Yu, 33, 46.1 vidāryamāṇā haripuṃgavaistadā niśācarāḥ śoṇitadigdhagātrāḥ /
Rām, Yu, 36, 36.2 karṇe karṇe prakathitā harayo haripuṃgava //
Rām, Yu, 44, 15.2 śailam utpāṭayāmāsa vegena haripuṃgavaḥ //
Rām, Yu, 46, 32.1 sa tenābhihataḥ kruddho nadan rākṣasapuṃgavaḥ /
Rām, Yu, 47, 13.2 śaśaṃsa rāmasya balapravekaṃ mahātmanāṃ rākṣasapuṃgavānām //
Rām, Yu, 48, 78.1 draṣṭuṃ tvāṃ kāṅkṣate rājā sarvarākṣasapuṃgavaḥ /
Rām, Yu, 55, 108.1 yaiḥ sāyakaiḥ sālavarā nikṛttā vālī hato vānarapuṃgavaśca /
Rām, Yu, 56, 5.1 tataḥ kṛcchrāt samāsādya saṃjñāṃ rākṣasapuṃgavaḥ /
Rām, Yu, 57, 49.3 celuḥ petuśca neduśca tatra rākṣasapuṃgavāḥ //
Rām, Yu, 57, 61.2 ekaḥ kṣaṇenendraripur mahātmā jaghāna sainyaṃ haripuṃgavānām //
Rām, Yu, 57, 64.1 yāvad vikramituṃ buddhiṃ cakruḥ plavagapuṃgavāḥ /
Rām, Yu, 58, 19.1 tato 'ṅgadaṃ parikṣiptaṃ tribhir nairṛtapuṃgavaiḥ /
Rām, Yu, 59, 35.1 tad asmin kriyatāṃ yatnaḥ kṣipraṃ puruṣapuṃgava /
Rām, Yu, 60, 1.1 tato hatān rākṣasapuṃgavāṃstān devāntakāditriśiro'tikāyān /
Rām, Yu, 61, 16.1 vibhīṣaṇavacaḥ śrutvā jāmbavān ṛkṣapuṃgavaḥ /
Rām, Yu, 61, 25.2 punarjātam ivātmānaṃ sa mene ṛkṣapuṃgavaḥ //
Rām, Yu, 61, 35.1 śrutvā jāmbavato vākyaṃ hanūmān haripuṃgavaḥ /
Rām, Yu, 66, 1.1 nirgataṃ makarākṣaṃ te dṛṣṭvā vānarapuṃgavāḥ /
Rām, Yu, 76, 16.1 mumoca sa śarān ghorān saṃgṛhya narapuṃgavaḥ /
Rām, Yu, 78, 49.2 tam apratibalaṃ dṛṣṭvā hataṃ nairṛtapuṃgavam //
Rām, Yu, 80, 5.1 upalabhya cirāt saṃjñāṃ rājā rākṣasapuṃgavaḥ /
Rām, Yu, 81, 12.1 ekaikaṃ rākṣasaṃ saṃkhye śataṃ vānarapuṃgavāḥ /
Rām, Yu, 84, 23.1 sa tāṃ śilām āpatantīṃ dṛṣṭvā rākṣasapuṃgavaḥ /
Rām, Yu, 88, 51.1 svasthāḥ paśyata durdharṣā yuddhaṃ vānarapuṃgavāḥ /
Rām, Yu, 89, 21.1 oṣadhīr nāvagacchāmi tā ahaṃ haripuṃgava /
Rām, Yu, 97, 30.2 cakāra rāghavaḥ prīto hatvā rākṣasapuṃgavam //
Rām, Yu, 98, 23.1 na kāmakāraḥ kāmaṃ vā tava rākṣasapuṃgava /
Rām, Yu, 99, 14.1 akasmāccābhikāmo 'si sītāṃ rākṣasapuṃgava /
Rām, Utt, 1, 11.2 yathārham upaviṣṭāste āsaneṣv ṛṣipuṃgavāḥ //
Rām, Utt, 2, 6.2 tṛṇabindvāśramaṃ gatvā nyavasanmunipuṃgavaḥ //
Rām, Utt, 2, 29.2 piteva tapasā yukto viśravā munipuṃgavaḥ //
Rām, Utt, 3, 1.1 atha putraḥ pulastyasya viśravā munipuṃgavaḥ /
Rām, Utt, 3, 4.2 mudā paramayā yukto viśravā munipuṃgavaḥ //
Rām, Utt, 3, 23.1 evam uktastu putreṇa viśravā munipuṃgavaḥ /
Rām, Utt, 4, 17.1 sa tasyāṃ janayāmāsa hetī rākṣasapuṃgavaḥ /
Rām, Utt, 4, 20.2 varayāmāsa putrārthaṃ hetī rākṣasapuṃgavaḥ //
Rām, Utt, 5, 40.1 tatastu te rākṣasapuṃgavāstrayo niśācaraiḥ putraśataiśca saṃvṛtāḥ /
Rām, Utt, 10, 20.1 bhaviṣyatyevam evaitat tava rākṣasapuṃgava /
Rām, Utt, 11, 3.1 sumālī caiva taiḥ sarvair vṛto rākṣasapuṃgavaiḥ /
Rām, Utt, 11, 21.1 prahasta śīghraṃ gatvā tvaṃ brūhi nairṛtapuṃgavam /
Rām, Utt, 11, 30.1 brahmarṣistvevam ukto 'sau viśravā munipuṃgavaḥ /
Rām, Utt, 15, 9.2 śaktibhistāḍayāmāsa tisṛbhir yakṣapuṃgavaḥ //
Rām, Utt, 17, 16.1 etat te sarvam ākhyātaṃ mayā rākṣasapuṃgava /
Rām, Utt, 20, 5.2 śrutvā cānantaraṃ kāryaṃ tvayā rākṣasapuṃgava //
Rām, Utt, 22, 34.1 varaḥ khalu mayā dattastasya tridaśapuṃgava /
Rām, Utt, 23, 1.1 sa tu jitvā daśagrīvo yamaṃ tridaśapuṃgavam /
Rām, Utt, 26, 23.2 dharmataste sutasyāhaṃ bhāryā rākṣasapuṃgava //
Rām, Utt, 26, 29.1 sadbhir ācaritaṃ mārgaṃ gaccha rākṣasapuṃgava /
Rām, Utt, 27, 25.1 etaiḥ sarvair mahāvīryair vṛto rākṣasapuṃgavaḥ /
Rām, Utt, 31, 23.2 upopaviṣṭaḥ sacivaiḥ sārdhaṃ rākṣasapuṃgavaḥ /
Rām, Utt, 34, 38.1 so 'haṃ dṛṣṭabalastubhyam icchāmi haripuṃgava /
Rām, Utt, 36, 28.1 balenāpūryamāṇo hi eṣa vānarapuṃgavaḥ /
Rām, Utt, 46, 16.1 rājño daśarathasyaiṣa pitur me munipuṃgavaḥ /
Rām, Utt, 48, 7.1 tāṃ sitāṃ śokabhārārtāṃ vālmīkir munipuṃgavaḥ /
Rām, Utt, 57, 5.1 śatrughnasya vacaḥ śrutvā prahasya munipuṃgavaḥ /
Rām, Utt, 75, 2.2 pāvanastava durdharṣo rocatāṃ kratupuṃgavaḥ //
Rām, Utt, 79, 21.2 sarvā eva striyastāśca babhāṣe munipuṃgavaḥ //
Rām, Utt, 84, 1.2 saśiṣya ājagāmāśu vālmīkir munipuṃgavaḥ //
Rām, Utt, 85, 18.2 kartā kāvyasya mahataḥ ko vāsau munipuṃgavaḥ //
Rām, Utt, 85, 22.2 prahṛṣṭau jagmatur vāsaṃ yatrāsau munipuṃgavaḥ //
Rām, Utt, 86, 7.2 dūtāḥ samprayayur vāṭaṃ yatrāste munipuṃgavaḥ //
Rām, Utt, 87, 13.1 tato madhyaṃ janaughānāṃ praviśya munipuṃgavaḥ /