Occurrences

Mahābhārata
Liṅgapurāṇa
Gokarṇapurāṇasāraḥ

Mahābhārata
MBh, 1, 1, 63.34 tapoviśiṣṭād api vai vasiṣṭhān munipuṃgavāt /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 44, 47.1 tasmāddhi munayo labdhvā tadājñāṃ munipuṅgavāt /
Gokarṇapurāṇasāraḥ
GokPurS, 12, 59.2 saṃvartakaḥ api viprendro nāradān munipuṅgavāt /