Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Su, 24, 30.1 sāndhakārā hatadyotā hatarākṣasapuṃgavā /