Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 6, 54, 23.1 śuśubhāte tadā tau tu śaineyakurupuṃgavau /
MBh, 6, 112, 8.2 yuyudhāte raṇe vīrau saubhadrakurupuṃgavau //
MBh, 7, 117, 19.1 anyonyaṃ tau tadā vāgbhistakṣantau narapuṃgavau /
MBh, 7, 117, 41.2 yuyudhāte mahātmānau kurusātvatapuṃgavau //
MBh, 7, 164, 17.1 dvābhyāṃ dvābhyāṃ yamau sārdhaṃ rathābhyāṃ rathapuṃgavau /
MBh, 9, 20, 13.1 carantau vividhānmārgān hārdikyaśinipuṃgavau /
MBh, 9, 54, 44.1 apriyāṇi tato 'nyonyam uktvā tau kurupuṃgavau /
MBh, 14, 51, 36.1 tau samāsādya rājānaṃ vārṣṇeyakurupuṃgavau /
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 71, 14.2 imāny āsanamukhyāni āsātāṃ munipuṃgavau //
Rām, Yu, 5, 2.1 maindaśca dvividaścobhau tatra vānarapuṃgavau /