Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Skandapurāṇa
Gokarṇapurāṇasāraḥ
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 1, 100, 3.2 sācintayat tadā bhīṣmam anyāṃśca kurupuṃgavān /
MBh, 1, 184, 10.2 na tatra duḥkhaṃ ca babhūva tasyā na cāvamene kurupuṃgavāṃstān //
MBh, 3, 243, 17.1 duryodhano 'pi rājendra visṛjya narapuṃgavān /
MBh, 3, 263, 8.1 sā dadarśa giriprasthe pañca vānarapuṃgavān /
MBh, 3, 270, 7.1 tatas tān sahasā dīrṇān dṛṣṭvā vānarapuṃgavān /
MBh, 5, 135, 24.1 tato visarjayāmāsa bhīṣmādīn kurupuṃgavān /
MBh, 6, 59, 27.2 prāvartayantaṃ kurupuṃgavāṃśca punaḥ punaśca praṇadantam ājau //
MBh, 14, 15, 20.2 baladevaṃ ca kauravya tathānyān vṛṣṇipuṃgavān //
MBh, 14, 51, 23.3 baladevaṃ ca durdharṣaṃ tathānyān vṛṣṇipuṃgavān //
Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 22, 28.2 cakrahasto yathā yuddhe sarvān asurapuṃgavān //
Rām, Ār, 52, 1.2 dadarśa giriśṛṅgasthān pañcavānarapuṃgavān //
Rām, Yu, 60, 1.1 tato hatān rākṣasapuṃgavāṃstān devāntakāditriśiro'tikāyān /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 15, 50.2 āvirbabhūva sahasā mohayan daityapuṅgavān //
KūPur, 2, 1, 42.1 evamuktvā hṛṣīkeśaḥ provāca munipuṅgavān /
Matsyapurāṇa
MPur, 74, 12.1 tato vyāhṛtimantreṇa visṛjeddvijapuṃgavān /
MPur, 98, 10.1 saṃvatsarānte ghṛtapāyasena saṃtarpya vahniṃ dvijapuṃgavāṃśca /
MPur, 153, 119.4 vivṛttavadano grastumiyeṣa surapuṃgavān //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 3, 5, 10.1 nistejaso vadasyetānyastvaṃ brāhmaṇapuṃgavān /
ViPur, 5, 4, 1.3 pralambakeśipramukhānāhūyāsurapuṃgavān //
Skandapurāṇa
SkPur, 1, 7.1 sa praṇamya ca tānsarvānsūtastān munipuṃgavān /
Gokarṇapurāṇasāraḥ
GokPurS, 8, 46.3 rāvaṇādīn raṇe hatvā rāmo rākṣasapuṅgavān //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 55, 37.1 ya idaṃ śrāvayen nityamākhyānaṃ dvijapuṃgavān /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 142, 58.1 haristānpūjayāmāsa saptabrahmarṣipuṃgavān /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 142, 69.1 muśalī ca tataḥ sarvāñjitvā dānavapuṃgavān /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 182, 22.2 krodhena mahatāviṣṭā śaśāpa dvijapuṃgavān //