Occurrences

Mahābhārata
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 94, 61.4 eṣā trayī purāṇānām uttamānāṃ ca śāśvatī /
Matsyapurāṇa
MPur, 69, 18.3 bhaviṣyaṃ ca bhaviṣyāṇāṃ purāṇānāṃ purātanam //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 5, 22, 5.2 āyudhānāṃ purāṇānāmādāne munisattama //