Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Taittirīyasaṃhitā
Bhāgavatapurāṇa

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 10, 1, 64.0 puroḍāśais savanāni //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 2, 1, 7, 57.0 puroḍāśaiḥ savanāni //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 2, 2, 9, 7.1 praticarati yajñena yajñaṃ vācā vācam brahmaṇā brahma kapālair eva chandāṃsy āpnoti puroḍāśaiḥ savanāni /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 11, 18, 7.1 vanyaiś carupuroḍāśair nirvapet kālacoditān /