Occurrences

Mahābhārata
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Mahābhārata
MBh, 12, 137, 5.2 pūjanī nāma śakunī dīrghakālaṃ sahoṣitā //
MBh, 12, 137, 12.2 pūjanī duḥkhasaṃtaptā rudatī vākyam abravīt //
MBh, 12, 137, 17.2 bhittvā svasthā tata idaṃ pūjanī vākyam abravīt //
MBh, 12, 137, 21.1 pūjanyuvāca /
MBh, 12, 137, 32.1 pūjanyuvāca /
MBh, 12, 137, 34.1 pūjanyuvāca /
MBh, 12, 137, 38.1 pūjanyuvāca /
MBh, 12, 137, 50.1 pūjanyuvāca /
MBh, 12, 137, 72.1 pūjanyuvāca /
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 10, 57.1 tasmiṃśca stūpe satkāro gurukāro mānanā pūjanā arcanā karaṇīyā sarvapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākāvaijayantībhiḥ //