Occurrences

Mahābhārata
Manusmṛti
Rāmāyaṇa
Matsyapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 3, 72, 23.3 hṛdayaṃ vyathitaṃ cāsīd aśrupūrṇe ca locane //
Manusmṛti
ManuS, 8, 121.2 ajñānād dve śate pūrṇe bāliśyāc chatam eva tu //
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 81, 29.2 pūrṇe śatasahasre dve rākṣasānāṃ padātinām //
Matsyapurāṇa
MPur, 144, 27.1 pūrṇe varṣasahasre dve paramāyustadā nṛṇām /