Occurrences

Hitopadeśa

Hitopadeśa
Hitop, 2, 20.2 tena ca tatra siṃhenānanubhūtapūrvakam akālaghanagarjitam iva saṃjīvakanarditam aśrāvi /
Hitop, 4, 119.1 santānasandhir vijñeyo dārikādānapūrvakaḥ /