Occurrences

Rasendracintāmaṇi

Rasendracintāmaṇi
RCint, 1, 16.1 sattvaṃ ca labhate devi vijñānaṃ jñānapūrvakam /
RCint, 3, 4.2 yoginīṃ kṣetrapālāṃśca caturdhābalipūrvakam //
RCint, 3, 40.0 jāraṇā hi nāma pātanagālanavyatirekeṇa ghanahemādigrāsapūrvakapūrvāvasthāpratipannatvam //
RCint, 3, 174.0 tadanu siddhatailenāplāvya bhasmāvachādanapūrvakam avatārya svāṅgaśaityaparyantam apekṣitavyamiti //
RCint, 8, 73.2 tāmre vā lohadarvyā tu cālayed vidhipūrvakam //