Occurrences

Tantrāloka

Tantrāloka
TĀ, 1, 75.1 śrīmatkiraṇaśāstre ca tatpraśnottarapūrvakam /
TĀ, 5, 4.2 upāyāntarasāpekṣastatroktaḥ pūrvako vidhiḥ //
TĀ, 5, 129.2 karaṇaṃ saptadhā prāhurabhyāsaṃ bodhapūrvakam //
TĀ, 26, 49.2 anukrameṇa devasya prāptiṃ bhuvanapūrvikām //