Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Garuḍapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 5, 193, 62.2 striyāṃ strīpūrvake cāpi strīnāmni strīsvarūpiṇi //
Rāmāyaṇa
Rām, Utt, 94, 2.1 tavāhaṃ pūrvake bhāve putraḥ parapuraṃjaya /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 48, 16.2 bahurūpā tathā madhye indravidyeti pūrvake //