Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 3, 259, 20.1 pūrṇe varṣasahasre tu śiraśchittvā daśānanaḥ /
MBh, 3, 259, 38.2 sarve sametya rājānam abhyaṣiñcad daśānanam //
MBh, 3, 261, 54.1 tam atītyātha gokarṇam abhyagacchad daśānanaḥ /
MBh, 3, 261, 55.1 tatrābhyagacchan mārīcaṃ pūrvāmātyaṃ daśānanaḥ /
MBh, 3, 264, 64.1 tailābhiṣikto vikaco majjan paṅke daśānanaḥ /
MBh, 3, 269, 6.1 rāghavastvabhiniryāya vyūḍhānīkaṃ daśānanam /
MBh, 3, 274, 8.2 abhidudrāva rāmaṃ ca lakṣmaṇaṃ ca daśānanaḥ //