Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Liṅgapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 3, 3, 33.2 sa mucyate śokadavāgnisāgarāllabheta kāmān manasā yathepsitān //
MBh, 3, 211, 26.1 yadyagnayo hi spṛśyeyur niveśasthā davāgninā /
Rāmāyaṇa
Rām, Ki, 27, 31.2 davāgnidagdheṣu davāgnidagdhāḥ śaileṣu śailā iva baddhamūlāḥ //
Rām, Ki, 27, 31.2 davāgnidagdheṣu davāgnidagdhāḥ śaileṣu śailā iva baddhamūlāḥ //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 96, 126.1 atrānyotpātabhūkampadavāgnipāṃsuvṛṣṭiṣu /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 11, 7, 29.1 janeṣu dahyamāneṣu kāmalobhadavāgninā /