Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Bṛhatkathāślokasaṃgraha

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 3, 41.2 jaṅgamā iva padminyo haranti dayitāḥ klamam //
AHS, Cikitsitasthāna, 1, 146.2 dayitāḥ stanaśālinyaḥ pīnā vibhramabhūṣaṇāḥ //
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 4, 13.1 munimātulamitrāṇi rājāno dayitāś ca ye /