Occurrences

Ṛgveda
Ṛgvedakhilāni

Ṛgveda
ṚV, 9, 101, 12.2 sūryāso na darśatāso jigatnavo dhruvā ghṛte //
Ṛgvedakhilāni
ṚVKh, 3, 22, 8.2 sūryā hi candrā vasu tveṣadarśatā manasvinobhānu carato nu saṃ divam //