Occurrences

Āpastambadharmasūtra
Aṣṭādhyāyī
Mahābhārata

Āpastambadharmasūtra
ĀpDhS, 2, 10, 4.0 svakarma brāhmaṇasyādhyayanam adhyāpanam yajño yājanam dānaṃ pratigrahaṇam dāyādyaṃ śiloñchaḥ //
Aṣṭādhyāyī
Aṣṭādhyāyī, 6, 2, 5.0 dāyādyaṃ dāyāde //
Mahābhārata
MBh, 13, 47, 24.1 strīṇāṃ tu patidāyādyam upabhogaphalaṃ smṛtam /