Occurrences

Bhallaṭaśataka

Bhallaṭaśataka
BhallŚ, 1, 103.1 phalitaghanaviṭapavighaṭitapaṭudinakaramahasi lasati kalpatarau /