Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā
Vaitānasūtra
Vārāhaśrautasūtra
Āpastambaśrautasūtra
Āśvālāyanaśrautasūtra
Śatapathabrāhmaṇa
Mahābhārata
Bhāgavatapurāṇa
Śāṅkhāyanaśrautasūtra

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 14, 8, 53.0 bṛhaspatisavo hy eṣa //
Vaitānasūtra
VaitS, 4, 3, 16.1 bṛhaspatisavaṃ pariyajñam eke //
VaitS, 8, 1, 3.1 bṛhaspatisave tad vo gāya sute sacā vayam enam idā hya iti /
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 3, 1, 2, 46.0 yadi pratyavarohet pratyuttiṣṭhed vā bṛhaspatisavena yajetendrasavena rājanyaḥ //
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 18, 7, 17.1 bṛhaspatisavena vā pratyavarohaṇīyena yajeta //
ĀpŚS, 22, 25, 1.0 atha savānāṃ vyākhyāto bṛhaspatisavaḥ //
Āśvālāyanaśrautasūtra
ĀśvŚS, 9, 5, 3.0 ādhipatyakāmo brahmavarcasakāmo vā bṛhaspatisavena yajeta //
ĀśvŚS, 9, 5, 15.0 eteṣāṃ saptānāṃ śasyam uktaṃ bṛhaspatisavena //
ĀśvŚS, 9, 7, 3.0 śeṣo bṛhaspatisavena //
ĀśvŚS, 9, 9, 19.1 teneṣṭvā rājā rājasūyena yajeta brāhmaṇo bṛhaspatisavena //
ĀśvŚS, 9, 10, 9.1 bṛhaspatisavenājyam /
ĀśvŚS, 9, 10, 15.1 samānaṃ tṛtīyasavanaṃ bṛhaspatisavena /
Śatapathabrāhmaṇa
ŚBM, 5, 2, 1, 19.1 bṛhaspatisavo vā eṣa yad vājapeyam /
Mahābhārata
MBh, 12, 36, 15.1 bṛhaspatisaveneṣṭvā surāpo brāhmaṇaḥ punaḥ /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 4, 3, 3.2 bṛhaspatisavaṃ nāma samārebhe kratūttamam //
Śāṅkhāyanaśrautasūtra
ŚāṅkhŚS, 15, 2, 15.2 bṛhaspatisave ca //
ŚāṅkhŚS, 15, 4, 1.0 vājapeyeneṣṭvā bṛhaspatisavaḥ //
ŚāṅkhŚS, 15, 4, 3.0 roho vai vājapeyas tejo brahmavarcasaṃ bṛhaspatisavaḥ //