Occurrences

Vārāhaśrautasūtra
Āpastambaśrautasūtra
Āśvālāyanaśrautasūtra
Mahābhārata

Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 3, 1, 2, 46.0 yadi pratyavarohet pratyuttiṣṭhed vā bṛhaspatisavena yajetendrasavena rājanyaḥ //
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 18, 7, 17.1 bṛhaspatisavena vā pratyavarohaṇīyena yajeta //
Āśvālāyanaśrautasūtra
ĀśvŚS, 9, 5, 3.0 ādhipatyakāmo brahmavarcasakāmo vā bṛhaspatisavena yajeta //
ĀśvŚS, 9, 5, 15.0 eteṣāṃ saptānāṃ śasyam uktaṃ bṛhaspatisavena //
ĀśvŚS, 9, 7, 3.0 śeṣo bṛhaspatisavena //
ĀśvŚS, 9, 9, 19.1 teneṣṭvā rājā rājasūyena yajeta brāhmaṇo bṛhaspatisavena //
ĀśvŚS, 9, 10, 9.1 bṛhaspatisavenājyam /
ĀśvŚS, 9, 10, 15.1 samānaṃ tṛtīyasavanaṃ bṛhaspatisavena /
Mahābhārata
MBh, 12, 36, 15.1 bṛhaspatisaveneṣṭvā surāpo brāhmaṇaḥ punaḥ /