Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Abhidhānacintāmaṇi
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 1, 68, 13.49 jayanteneva paulomī indralokād ihāgatā /
MBh, 1, 106, 4.2 jayantam iva paulomī pariṣvajya nararṣabham //
MBh, 1, 189, 46.17 ekaiva draupadī rājan paulomī te na saṃśayaḥ /
MBh, 1, 213, 58.2 jayantam iva paulomī dyutimantam ajījanat //
Rāmāyaṇa
Rām, Su, 57, 9.2 ananyacittā rāme ca paulomīva puraṃdare //
Rām, Utt, 12, 6.2 daivatair mama sā dattā paulomīva śatakratoḥ //
Rām, Utt, 28, 18.2 mātāmaho 'ryakastasya paulomī yena sā śacī //
Abhidhānacintāmaṇi
AbhCint, 2, 89.1 jambhaḥ priyā śacīndrāṇī paulomī jayavāhinī /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 5, 80.1 iti bhartrā samādiṣṭā paulomī channacāriṇī /