Occurrences

Kauṣītakibrāhmaṇa
Śāṅkhāyanāraṇyaka

Kauṣītakibrāhmaṇa
KauṣB, 7, 10, 7.0 pratiṣṭhāyām apracyutyām //
Śāṅkhāyanāraṇyaka
ŚāṅkhĀ, 1, 7, 17.0 tad yat pratiṣṭhāpayati tad asmiṃlloke pratitiṣṭhati pratiṣṭhāyām apracyutyām //