Occurrences

Daśakumāracarita
Rasaratnasamuccaya
Rājanighaṇṭu

Daśakumāracarita
DKCar, 2, 3, 114.1 praviśya caikapārśve phullapuṣpanirantarakuraṇṭapotapaṅktibhittiparigataṃ garbhagṛham avanipatitāruṇāśokalatāmayam abhinavakusumakorakapulakalāñchitaṃ pratyagrapravālapaṭalapāṭalaṃ kapāṭam udghāṭya prāvikṣam tatra cāsītsvāstīrṇaṃ kusumaśayanam suratopakaraṇavastugarbhāścabhṛṅgārakaḥ //
Rasaratnasamuccaya
RRS, 13, 10.2 tataḥ potāśrayaṃ kṣiptvā vaṭyaḥ kāryāścaṇopamāḥ //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Māṃsādivarga, 39.1 chāgapotabhavaṃ māṃsaṃ laghu śītaṃ pramehajit /