Occurrences

Rasendrasārasaṃgraha

Rasendrasārasaṃgraha
RSS, 1, 90.2 anantā kākajaṅghā ca kākamācī ca potikā //