Occurrences

Rasendrasārasaṃgraha
Rājanighaṇṭu

Rasendrasārasaṃgraha
RSS, 1, 90.2 anantā kākajaṅghā ca kākamācī ca potikā //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 10.1 śatāhvā śatapuṣpā ca misir ghoṣā ca potikā /
RājNigh, Mūl., 140.1 mūlapotī kṣudravallī potikā kṣudrapotikā /
RājNigh, Kar., 96.1 hariṇī pītayūthī ca potikā kanakaprabhā /