Occurrences

Bījanighaṇṭu
Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Garuḍapurāṇa
Kālikāpurāṇa
Rājanighaṇṭu
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Bījanighaṇṭu
BījaN, 1, 30.1 ukāre kālakūṭākhyā pracaṇḍā caṇḍavallabhā /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 11, 190.1 madotkaṭā haṃsagatiḥ pracaṇḍā caṇḍavikramā /
Matsyapurāṇa
MPur, 13, 42.1 chāgalāṇḍe pracaṇḍā tu caṇḍikā makarandake /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 24, 3.1 hṛdādikaṃ nava śaktyo rudracaṇḍā pracaṇḍayā /
GarPur, 1, 133, 12.1 rudracaṇḍā pracaṇḍā ca caṇḍogrā caṇḍanāyikā /
Kālikāpurāṇa
KālPur, 56, 24.2 pracaṇḍā pātu vāyavye kauberyāṃ ghorarūpiṇī //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śālm., 109.2 gaurī vighneśānakāntāpy anantā śvetā divyā śvetakāṇḍā pracaṇḍā //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 169, 13.2 pracaṇḍe bhairave raudri yoginyākāśagāmini //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 198, 80.2 chāgaliṅge pracaṇḍā tu caṇḍikāmarakaṇṭake //