Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 5, 71, 2.1 viśvasya hi pracetasā varuṇa mitra rājathaḥ /
ṚV, 8, 9, 15.2 tena nūnaṃ vimadāya pracetasā chardir vatsāya yacchatam //
ṚV, 8, 9, 20.2 pra dakṣāya pracetasā //