Occurrences

Aitareya-Āraṇyaka
Kaṭhopaniṣad
Bhāgavatapurāṇa

Aitareya-Āraṇyaka
AĀ, 2, 3, 2, 5.0 puruṣe tv evāvistarām ātmā sa hi prajñānena saṃpannatamo vijñātaṃ vadati vijñātaṃ paśyati veda śvastanaṃ veda lokālokau martyenāmṛtam īpsaty evaṃ sampannaḥ //
Kaṭhopaniṣad
KaṭhUp, 2, 25.2 nāśāntamānaso vāpi prajñānenainam āpnuyāt //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 2, 9, 24.3 veda hyapratiruddhena prajñānena cikīrṣitam //