Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 1, 103, 16.3 gāndhārī sā patiṃ dṛṣṭvā prajñācakṣuṣam īśvaram /
MBh, 2, 45, 2.2 prajñācakṣuṣam āsīnaṃ śakuniḥ saubalastadā //
MBh, 2, 52, 28.2 dadarśa pitaraṃ vṛddhaṃ prajñācakṣuṣam īśvaram //
MBh, 8, 3, 7.1 rājānaṃ viduraś cāpi prajñācakṣuṣam īśvaram /
MBh, 9, 1, 21.2 dadarśa nṛpatiśreṣṭhaṃ prajñācakṣuṣam īśvaram //
MBh, 9, 28, 49.1 brūyāḥ saṃjaya rājānaṃ prajñācakṣuṣam īśvaram /
MBh, 11, 10, 2.1 te tu dṛṣṭvaiva rājānaṃ prajñācakṣuṣam īśvaram /
MBh, 14, 14, 17.1 sa samāśvāsya pitaraṃ prajñācakṣuṣam īśvaram /
MBh, 15, 36, 15.1 tataḥ kathānte vyāsastaṃ prajñācakṣuṣam īśvaram /