Occurrences

Baudhāyanaśrautasūtra
Vaikhānasaśrautasūtra
Vārāhaśrautasūtra

Baudhāyanaśrautasūtra
BaudhŚS, 1, 3, 31.1 etasmin kāle darbhaiḥ prātardohāya vatsān apākaroti tūṣṇīm //
Vaikhānasaśrautasūtra
VaikhŚS, 3, 9, 1.0 pūrvayā śākhayānyām āhṛtya vā prātardohāya vatsān apākaroti //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 2, 2, 36.1 tena dharmeṇa prātardohāya vatsān apākaroti //