Occurrences

Rasendracintāmaṇi

Rasendracintāmaṇi
RCint, 3, 42.3 tatprāptau prāptameva syādvijñānaṃ muktilakṣaṇam //
RCint, 8, 115.3 kṣepaḥ prāptyanurūpaḥ sarvasyonasya caikādyaiḥ //
RCint, 8, 153.1 yadi karpūraprāptirbhavati tato vigalite taduṣṇatve /