Occurrences

Gautamadharmasūtra
Taittirīyabrāhmaṇa
Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Nāṭyaśāstra
Parāśarasmṛtiṭīkā
Tantrasāra
Parāśaradharmasaṃhitā

Gautamadharmasūtra
GautDhS, 2, 3, 45.1 apravṛttau prāyaścittī saḥ //
Taittirīyabrāhmaṇa
TB, 2, 3, 2, 2.8 prāyaścittī vāgghotety ṛtumukhaṛtumukhe juhoti /
Mahābhārata
MBh, 13, 44, 12.2 śūdrāyāṃ janayan vipraḥ prāyaścittī vidhīyate //
MBh, 13, 107, 66.3 na cābhyuditaśāyī syāt prāyaścittī tathā bhavet //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 42, 21.1 prāyaścittī ca vidhurastathā pāpacaro gṛhī /
Nāṭyaśāstra
NāṭŚ, 3, 103.2 mantrahīno yathā hotā prāyaścittī bhavettu saḥ //
Parāśarasmṛtiṭīkā
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2, 288.1 sakṛccoddharaṇāttasya prāyaścittī bhaved dvijaḥ /
Tantrasāra
TantraS, Viṃśam āhnikam, 47.0 yadā prāpyāpi vijñānaṃ dūṣitaṃ parameśaśāsanaṃ tadā prāyaścittī //
Parāśaradharmasaṃhitā
ParDhSmṛti, 8, 6.2 prāyaścittī bhavet pūtaḥ kilbiṣaṃ parṣadi vrajet //